Konferencja Intercultura Medical Care

Konferencja Intercultura Medical Care

W dniach 4-5 grudnia wystąpiliśmy na konferencji Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego. Pierwszego dnia odbyła się debata fakultatywna na temat stosowania akupunktury w opiece zdrowotnej. Na nasze zaproszenie przybył dr. Dominik Irnich, który opowiadał o naukowych podstawach akupunktury oraz o stosowaniu jej w placówkach w Niemczech. Dr Irnich jest prezydentem Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur, organizacji zrzeszającej ponad 9000 lekarzy zajmujących się akupunkturą na co dzień.