Kongres TCM 2018

Relacja z Kongresu 2018

Kongres był nie tylko miejscem nauki i pogłębiania wiedzy o TCM, ale także nawiązywania nowych znajomości i zacieśniania już istniejących relacji. Mamy nadzieje, że uczestnicy wyjechali z Krakowa zadowoleni i chętnie wrócą do nas za rok, na stałe zapisując to coroczne wydarzenie w swoich kalendarzach.