KonferencjeKonferencja Intercultura Medical Care

W dniach 4-5 grudnia wystąpiliśmy na konferencji Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego. Pierwszego dnia odbyła się debata fakultatywna na temat stosowania akupunktury w opiece zdrowotnej. Na nasze zaproszenie przybył dr. Dominik Irnich, który opowiadał o naukowych podstawach akupunktury oraz o stosowaniu jej w placówkach w Niemczech. Dr Irnich jest prezydentem Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur, organizacji zrzeszającej ponad 9000 lekarzy zajmujących się akupunkturą na co dzień.

Wystąpił również Janusz Kołodziejczyk, który był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Akupunktury i był głównym redaktorem czasopisma “Akupunktura polska”. W części poświęconej diecie Ewa Bednarczyk-Witoszek opowiedziała o opracowanej przez siebie Diecie Dobrych Produktów.

Drugiego dnia Helena Zwinczewska wygłosiła wykład pt. “Medycyna integracyjna – szansa na lepszą opiekę nad pacjentem”, podczas którego opowiadała o tym co może dać łączenie podejścia akademickiego i technik tradycyjnych. Głównym tematem konferencji była międzykulturowa opieka nad pacjentem. Eksperci mówili o tym, na co zwrócić uwagę mając do czynienia z osobą innego wyznania lub innej kultury. Podkreślano istotność poszanowania różnic i brania pod uwagę wyznawanych przez pacjenta wartości.

Konferencja była bardzo ciekawa, rozwijająca i poszerzająca horyzonty. Wszystkim osobom otwartym na drugiego człowieka, których interesuje międzykulturowość i opieka zdrowotna w zmieniającym się świecie z całego serca polecamy udział w niej za rok.