POZNAJ PTCMA

Polskie Towarzystwo Chińskiej Medycyny i Akupunktury powstało z myślą o działalności w sferze ochrony i promocji zdrowia, promowaniu TCM jako systemu leczenia oraz aktywności charytatywnej w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Naszym celem jest wspieranie prac naukowo-badawczych i aktywizacja osób praktykujących medycynę chińską i akupunkturę. PTCMA działa na terenie całej Polski, zrzeszając zarówno lekarzy jak i terapeutów praktykujących tradycyjną i klasyczna medycynę chińską opartą na diagnostyce i metodach TCM.

Działamy na rzecz zwiększania świadomości społecznej, promujemy postawy prozdrowotne i leczenie metodami naturalnymi. Zależy nam na stworzeniu przestrzeni, w której możliwa będzie wymiana doświadczeń, nauka oraz wzajemna pomoc pomiędzy terapeutami. Wierzymy, że wspólnie spełnimy nasze statutowe założenia, w szczególności rozpowszechnimy osiągnięcia naukowe w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, akupunktury i ziołolecznictwa.

Jesteśmy przekonani, że medycyna chińska oraz medycyna akademicka nie powinny być dwoma odmiennymi sposobami leczenia, między którymi trzeba wybierać. Ich mądre połączenie może być bardzo korzystne, jeśli wiedzieć co, jak i kiedy stosować. Dlatego podejmujemy współpracę z przedstawicielami służby zdrowia i szeroko rozumianej medycyny akademickiej.

W tym celu zaprojektowany został cykl spotkań Akademii Medycyny Integracyjnej, czyli warsztatów ukazujących możliwość współistnienia i uzupełniania się Medycyny Chińskiej i Zachodniej. Każdemu zapewniamy także dostęp do rzetelnych informacji na temat TCM, leczenia akupunkturą, terapii naturalnych

Nasze cele statutowe realizujemy w szczególności poprzez:

  1. Propagowanie i wspieranie stosowania Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, pamiętając o tym, że terapia nie może zastępować żadnych form leczenia zaleconych przez lekarza.
  2. Współpracę z przedstawicielami służby zdrowia i szeroko rozumianej medycyny akademickiej.
  3. Działanie na rzecz integracji medycyny chińskiej z medycyną zachodnią poprzez cykl spotkań AKADEMII MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ.
  4. Organizowanie seminariów oraz warsztatów w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi podobną działalność.
  5. Organizowanie konferencji i kongresów poświęconych Tradycyjnej Medycynie Chińskiej oraz współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi podobne działania.
  6. Wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących TCM.
  7. Współpracę z władzami samorządowymi oraz państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w sprawach dotyczących TCM.
  8. Współpracę z dziennikarzami w zakresie dostępności do rzetelnych informacji dotyczących TCM, leczenia akupunkturą, terapii naturalnych.
  9. Opracowywanie opinii, wniosków i postulatów dotyczących TCM.
  10. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, sumienności i godności zawodowej wśród członków Towarzystwa oraz osób praktykujących TCM.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w życie Towarzystwa!