Kongres

W pierwszym dniu IV Kongresu TCM, 4.07.2018 w Krakowie spotkali się fizjoterapeuci na bezpłatnym cyklu „Praktycy Praktykom”, który postanowiliśmy zorganizować, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do pracy z pacjentami w naszych gabinetach oraz wymienić się doświadczeniami z praktyki różnymi technikami. Tegoroczną teorię i praktykę „Wisceralnego masażu brzucha metodą Ogułowa” poprowadziła Daria Zwinczewska i gość specjalny dr Olga Kozińska, która po wykładzie, przedstawiła metodę i kolejność wykonywania poszczególnych elementów masażu.

Trzy godziny były wypełnione bardzo praktycznymi radami, technikami i indywidualnym spojrzeniem na pracę z pacjentem.